Sistemes d’informació geogràfica i desenvolupaments informàtics avançats

PROJECTES DESTACATS

home_anthos

Anthos
L’aplicació, que usa tecnologia ionic i base de dades PostgeSQL, permet la cerca de taxons, la visualització fotogràfica, i la seva localització geogràfica.

seat1

TRANSBOX ACC10
Geovincles ha desenvolupat un model de microsimulació de gestió logística d’una campa per a l’emmagatzematge de vehicles produïts per una fàbrica abans de que aquests sortissin en tren o camió.

ESCACS3

Federació Catalana d’Escacs
Completa implementació del web. Disseny de l’intranet per l’usuari: pot veure les seves estadistiques, posició dintre del ranking, etc…

home_uab

Llacs de Mongòlia
Actualització i manteniment de l’aplicació dels llacs de Mongòlia sobre una aplicació SIG desenvolupada sobre google Maps.