Apps per a Mòbils

Geovincles participa en projectes de creació d’Apps.

  • Facilitant la difusió i la comunicació en totes les plataformes.
  • Aprofitant les opcions que ofereixen el mòbil, com per exemple, la geolocalització.
  • Fent servir una programació i disseny eficient.
home_anthos

Jardín Botánico

Anthos, Jardín Botanico

Versió 2.0 del Web del Anthos. Aplicació mòbil desenvolupada per a dispositius ANDROID

ANTHOS és un programa desenvolupat per mostrar informació sobre la biodiversitat de les plantes d’España a Internet. Aquesta va nàixer a l’empara del projecte d’investigació Flora Ibèrica per mostrar a la societat els coneixements que es generen en l’esmentat projecte.

L’aplicació, que usa tecnologia IONIC i base de dades POSTGRES, permet la cerca de taxons, la visualització fotogràfica, i la seva localització geogràfica

app_enquestes

App per enquestes

Aplicació mòbil multiplataforma (Android, IOS, Windows Phone) que permet, crear enquestes a mida, recol·lectar respostes i gestionar els perfils d’usuaris, així com exportar les dades a diversos formats per la seva explotació.

Les enquestes fetes amb aquesta aplicació poden contenir funcions de geolocalització, captura d’imatge i control de temps.

Applicacions per a Desktop

Geovincles participa en projectes de creació d’Apps.

  • Facilitant la difusió i la comunicació en totes les plataformes.
  • Aprofitant les opcions que ofereixen el mòbil, com per exemple, la geolocalització.
  • Fent servir una programació i disseny eficient.
96_manteniment

Eina de manteniment WEB de la xarxa viària per a Sant Cugat

Eines desenvolupades sobre Geomedia Professional i base de dades Oracle,
que permeten la gestió de la xarxa dels carrers de Sant Cugat. Inclou l’edició
gràfica de direccions, carrils, zones d’aparcament, portals, guals…
app_simue

Indicadores de urbanismo ecositémico

SIMUE és una solució flexible per crear, analitzar, testionar i avaluar teixits urbans i ciutats a partir de informació geoespacial. Eina manejable i intuïtiva. Implementat sobre un potent SIG

sistema_viaria

Sistema de Gestió de Seguretat viària

Registre del que passa a la xarxa viària catalana, tant per carreteres de la xarxa de la Generalitat com de les de titularitat estatal. Inclou dades d’accidentalitat i de TCA, d’inspeccions i auditories de Seguretat viària, i altra informació rellevant de la xarxa.