Portbcn1
Portbcn1
Portbcn2
Portbcn3
Portbcn1 Portbcn2 Portbcn3

PORT DE BARCELONA

Ecocalculadora, la nova eina de cAi??lcul de les emissions de CO2 de les cadenes de transport desenvolupada per al Port de Barcelona.

Lai??i??Ecocalculadora neix de la voluntat del Port de Barcelona de posar a disposiciA? del seus clients d’un servei especAi??fic dai??i??informaciA? que els permeti quantificar la petjada ecolA?gica de les seves cAi??rregues i ajudar-los a complir amb els seus compromisos mediambientals.
Lai??i??Ecocalculadora no es centra exclusivament en el pas de mercaderies pel recinte portuari, sinA? que analitza el conjunt de les cadenes logAi??stiques, fent A?mfasi en els avantatges que ofereixen les diferents opcions multimodals. AixAi??, per exemple, el nou servei mostra com els ports mediterranis sA?n mediambientalment mAi??s eficients respecte als del nord dai??i??Europa pels trAi??fics marAi??tims amb Ai??sia; i com lai??i??A?s del ferrocarril redueix substancialment les emissions de C02 respecte a la viari.

Portlinks1
Portlinks1
Portlinks3
Portlinks4
Portlinks1 Portlinks3 Portlinks4

PORTLINKS

PORTLINKS Ai??s el nou simulador de cadenes logAi??stiques del Port de Barcelona. Permet construir rutes de transport per importar o exportar contenidors entre el hinterland europeu i qualsevol port del foreland. ContAi?? informaciA? actualitzada dels serveis marAi??tims regulars del Port de Barcelona, aixAi?? com un catAi??leg de serveis ferroviaris que es poden utilitzar per connectar el Port amb el hinterland. El sistema dA?na informaciA? detallada de la longitud i transit time de la ruta simulada, i calcula les emissions de gasos d’efecte hivernacle, contaminants i externalitats associades. A mAi??s mostra grAi??ficament sobre un mapa el trajecte detallat.

Amtugis3
Amtugis3
Amtugis2
Amtugis1
Amtugis3 Amtugis2 Amtugis1

AMTUGIS

L’AMTU publica la seva web mitjanAi??ant el gestor de continguts joomla 3
S’ha programat un component joomla integrat a la web www.amtu.cat amb objectiu de gestionar la visualitzaciA? i consulta de les dades associades a lAi??nies i parades d’autobA?s dels municipis integrats a l’AMTU.
El component s’ha programat en php i s’ha utilitzat l’API de joomla 3.0 i de Google Maps 3
95 Santcugat
95 Santcugat
95 Santcugat

SIGMOB

Aplicatiu de gestiA? de la mobilitat urbana. Desenvolupat sobre el producte Geomedia, permet gestionar total la informaciA? associada al carrerer i calcular indicador de mobilitat, camins mAi??nims, aranyes de mobilitat i assignaciA? de matrius OD (Origen destAi??)

Simcat 01
Simcat 01
Simcat 02
Simcat 01 Simcat 02

SIMCAT

El SIMCAT Ai??s un sistema dai??i??informaciA? i modelitzaciA? per a lai??i??avaluaciA? de polAi??tiques territorials de mobilitat i transports a Catalunya. Permet avaluar les propostes viAi??ries dels plans territorials i dels plans sectorials dai??i??infraestructures, com el Pla dai??i??infraestructures de transport de Catalunya (PITC), i inclou un model de previsiA? de demanda de mobilitat i trAi??nsit a les xarxes viAi??ria bAi??sica i ferroviAi??ria de Catalunya a partir dai??i??escenaris futurs macroeconA?mics i demogrAi??fics. El model de previsiA? Ai??s seqA?encial de quatre etapes, desagregat a nivell municipal per tot Catalunya, amb un major nivell de desagregaciA? per a lai??i??RMB, incorpora les sA?ries histA?riques de lai??i??Enquesta de Mobilitat Obligada, dai??i??aforaments de trAi??nsits i serveis ferroviaris.

Bridges1
Bridges1
Bridges2
Bridges3
Bridges1 Bridges2 Bridges3

BRIDGES

Ai??s un programari per a desenvolupar sistemes oberts de suport de a la decisiA? que lliga sistemes avanAi??ats d’avaluaciA? i models de predicciA? amb sistemes GIS i Bases de Dades.
  • Com podem entendre millor la mobilitat (com poder influir en ella i canviar-la?)
  • Com podem predir possibles futures actituds i patrons de mobilitat?
  • prednisone canada no prescription.

  • Quines polAi??tiques de mobilitat, productes i serveis donaran millor resposta a les necessitats futures de mobilitat?

Projecte coordinat per ‘Mcrit’ (1997-1999), finanAi??at per la UniA? Europea en 4rt Programa Marc de Recerca