PTVISION

Microsimulacions

Amb PTV Vissim, simulem el trànsit a nivell dels conductors desplaçant-se per la xarxa viària.

Suprimir un carril per al vehicle privat, eliminar una intersecció o un pas a nivell, ubicar un pas de vianants o allargar el temps d’un semàfor, afegir un carril bus o un accés directe per als camions als centres logístics, afecta a la contaminació urbana? En quin nivell? Quina serà la congestió final de la xarxa?

Mitjançant la simulació microscòpica del trànsit en un sol model representatiu de tots els actors de la via pública i estudiar-ne les interaccions, obtenim tant resultats numèrics detallats com impressionants animacions en 3D dels diversos escenaris.

Resulta un recurs ideal per presentar propostes d’infraestructura tant davant els agents responsables de la presa de decisions, com a l’opinió pública, de forma comprensible i convincent.

PT VISUM

Migració i planificació de xarxes de transport amb VISUM

Desenvolupament de projectes amb l’aplicatiu PT VISUM, una eina GIS per a la planificació de xarxes de transport:

1.- Desenvolupament d’una eina de migració de GeoMedia a VISUM en llenguatge Python.

2.- Master Plan per a la integració del transport públic a la regió nord de Croàcia

3.- Master Plan de la Ciutat de Rijeka a Croacia

Seat1
Seat1
Seat2
Seat3
Seat1 Seat2 Seat3

TRANSBOX ACC10

En el marc del projecte de recerca Transbox, per a l’ACC10, Geovincles ha desenvolupat un model de microsimulació de trànsit per a la gestió de campes de vehicles.

Transbox desenvolupa un model de gestió logística d’una campa per a l’emmagatzematge de vehicles produïts per una fàbrica abans de la seva distribució mundial. Concretament es va modelitzar el comportament de la fàbrica de SEAT a Martorell.

La recerca tenia dos objectius:

1) millorar l’espai d’utilització de la campa d’emmagatzematge de vehicles

2) millorar el temps de càrrega de vehicles al tren de FGC que els transporta fins al port de Barcelona. Amb objectiu d’incrementar el nombre de trens diaris entre la fàbrica i Barcelona. Aquest fet permetria avantatges com:

  1. menor necessitat d’espai de campa
  2. menor necessitat de camions que fan el servei de transport al Port
  3. possibilitat d’augmentar la producció de vehicles a la fàbrica dotant al sistema de major capacitat per a expulsar els vehicles fora de les campes

El projecte inclou el desenvolupament del model de microsimulació integrat a una interfície interactiva per al disseny i càlcul de múltiples escenaris.