PTVISION

Microsimulacions

Amb PTV Vissim, simulem el trAi??nsit a nivell dels conductors desplaAi??ant-se per la xarxa viAi??ria.

Suprimir un carril per al vehicle privat, eliminar una intersecciA? o un pas a nivell, ubicar un pas de vianants o allargar el temps d’un semAi??for, afegir un carril bus o un accAi??s directe per als camions als centres logAi??stics, afecta a la contaminaciA? urbana? En quin nivell? Quina serAi?? la congestiA? final de la xarxa?

MitjanAi??ant la simulaciA? microscA?pica del trAi??nsit en un sol model representatiu de tots els actors de la via pA?blica i estudiar-ne les interaccions, obtenim tant resultats numA?rics detallats com impressionants animacions en 3D dels diversos escenaris.

Resulta un recurs ideal per presentar propostes d’infraestructura tant davant els agents responsables de la presa de decisions, com a l’opiniA? pA?blica, de forma comprensible i convincent.

PT VISUM

MigraciA? i planificaciA? de xarxes de transport amb VISUM

Desenvolupament de projectes amb l’aplicatiu PT VISUM, una eina GIS per a la planificaciA? de xarxes de transport:

1.- Desenvolupament dai??i??una eina de migraciA? de GeoMedia a VISUM en llenguatge Python.

2.- Master Plan per a la integraciA? del transport pA?blic a la regiA? nord de CroAi??cia

3.- Master Plan de la Ciutat de Rijeka a Croacia

Seat1
Seat1
Seat2
Seat3
Seat1 Seat2 Seat3

TRANSBOX ACC10

En el marc del projecte de recerca Transbox, per a l’ACC10, Geovincles ha desenvolupat un model de microsimulaciA? de trAi??nsit per a la gestiA? de campes de vehicles.

Transbox desenvolupa un model de gestiA? logAi??stica d’una campa per a l’emmagatzematge de vehicles produA?ts per una fAi??brica abans de la seva distribuciA? mundial. Concretament es va modelitzar el comportament de la fAi??brica de SEAT a Martorell.

La recerca tenia dos objectius:

1) millorar l’espai d’utilitzaciA? de la campa d’emmagatzematge de vehicles

2) millorar el temps de cAi??rrega de vehicles al tren de FGC que els transporta fins al port de Barcelona. Amb objectiu d’incrementar el nombre de trens diaris entre la fAi??brica i Barcelona. Aquest fet permetria avantatges com:

  1. menor necessitat d’espai de campa
  2. menor necessitat de camions que fan el servei de transport al Port
  3. possibilitat d’augmentar la producciA? de vehicles a la fAi??brica dotant al sistema de major capacitat per a expulsar els vehicles fora de les campes

El projecte inclou el desenvolupament del model de microsimulaciA? integrat a una interfAi??cie interactiva per al disseny i cAi??lcul de mA?ltiples escenaris.

pills to get you hard.