santodomingo2

Sistema de Información Territorial y Turística de República Dominicana

El Sistema de Información Territorial y Turística de República Dominicana se concibe como una herramienta de análisis estadístico de la información territorial turística para la gestión inteligente de la actividad turística en la República Dominicana
Los servicios que proporciona son los siguientes:

  • La consulta de los indicadores turísticos de República Dominicana.
  • La visualización geográfica de la oferta y la demanda turística.
  • La publicación de los boletines de inteligencia de mercado, de periodicidad trimestral y anual
  • La gestión del Observatorio Turístico de Santo Domingo
ESCACS3

Federació Catalana d’Escacs

Migració del web de la versió 2.5 a la 3.5 de jomla i desenvolupament dels components necessaris per realitzar tasques de:
1.- gestió de jugadors i arbitres.
2.- gestió de clubs i equips.
3.- gestió de calendaris de tornejos, rondes i sorteigs.
Tots els components ofereixen una part publica i una de privada, i els resultats es mostren en forma de llistes, taules i/o gràfics, essent possible d’exportar en format pdf
mapa_dactors

Web i gràfics interactius per conèixer els actors de recerca i innovació en sostenibilitat a Catalunya

Aquest web te origen en l’estudi “Mapa d’Actors de Recerca i Innovació en Sostenibilitat a Catalunya” elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2013. Des de la fundació Ersília hem dissenyat tant el web com els gràfics interactius per tal de mostrar:

  • Els focus de recerca i innovació en sostenibilitat ambiental a Catalunya.
  • Els eixos temàtics de recerca i innovació.
  • Les formes de interrelació existents entre els diferents actors